Publikace

Spolupráce na výukových a pracovních listech vzdělávacího programu v projektu Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti, Fond dalšího vzdělávání. Vytvářela jsem personalistickou část (komunikace se zaměstnavatelem, motivační dopis, životopis, co mám napsat do životopisu, když… příprava na pohovor, praktická ukázka pohovoru…)

Článek „Vzděláváním a poradenstvím vstříc nové práci“ v regionálním Zrcadle. Lektorka a autorka článku.Zrcadlo_4.strana